lesti nirriskjaw?

woman sitting on her suitcase waiting for the sunset‘Ejjew warajja’

Fl-Vanġelu, l-Evanġelista San Mark jippreżentalna lil Ġesu’ jsejjaħ l-ewwel dixxipli. Huwa rakkont sabiħ ħafna għax fih aħna nistgħu naraw is-sejħa li Ġesu’ jagħmel lilna ukoll fil-ħajja tagħna. Ma ninsewx, li Alla jsejjaħ lil kulħadd biex jimxi warajh, ovvjament min bi stat ta’ ħajja u min b’ieħor.

‘ikalaw ix-xbiek fil-baħar’, ‘qegħdin isewwu x-xbiek’ – San Mark jgħidilna eżattament x’kienu qegħdin jagħħmlu l-aħwa meta sejħilhom Ġesu’. Kemm Indri u Pietru u kemm Ġakbu u Ġwanni, kienu qegħdin jagħmlu dak li normalment kienet tinkludi ġurnata tipika tax-xogħol tagħhom. Ġesu’ jiddeċiedi li jintervjeni f’ħajjithom fl-iktar mument normali tal-ġurnata. Hekk ukoll jista’ jiġri magħna. Jista jkun li Ġesu’ lilna jkellimna fl-affarijiet tal-kuljum, fl-inqas mumenti li aħna nobsru li ħa nħossuh qrib tagħna. Iva, Alla jista’ jsejħilna fil-post tax-xogħol, fil-postijiet ta’ divertiment, id-dar, mal-ħbieb, l-iskola, permezz tal-internet, fis-sitwazzjonijiet ta’ ħajjtina, etċ…

‘telqu x-xbiek’, ‘telqu lil missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti’ – Mument sabiħ f’dan ir-rakkont huwa t-tweġiba tagħhom għall-istedina li għamilihom Ġesu’, fejn dawn ħallew dak li kienu qed jagħmlu biex ‘marru warajh’. Il-fatt li ħallew dak li kienu qed jagħmlu jirrapreżenta li issa, iċ-ċentru tal-ħajja tagħhom inbidel u sar Ġesu’. Dak li qabel kien importanti, issa tilef postu fil-prijoritajiet tal-ħajja tagħhom. Din il-parti tal-Vanġelu tisfidana biex aħna ukoll nitilqu ‘x-xbiek’ tal-karririżmu sfrenat, tal-egoiżmu, tal-kumdita’ etċ… ħalli aħna nkunu sinjal ħaj tas-Saltna t’Alla fl-ambjenti fejn inkunu.

Tajjeb li aħna, bħall-ewwel appostli, inkunu sensittivi għall-vuċi t’Alla fir-rutina ta’ kuljum u li minkejja d-diffikultajiet li nistgħu niltaqgħu magħhom matul il-vjaġġ tagħna, nkunu lesti li nirriskjaw is-sigurtajiet tagħna biex nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna.

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s