“telqu lura … minn triq oħra”

walkingshoes735x428F’dan il-Ħadd qegħdin niċċelebraw l-festa tal-Epifanija. F’din il-festa niċċelebraw dak li jgħidlina San Pawl li, ‘il-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt … fi Kristu Ġesu’’; l-universalita’ tas-sejħa biex wieħed jimxi wara Kristu, u li Ġesu’ ġie biex jifdi lil kulħadd.

“rajna l-kewkba tiegħu” – Bħalma nafu kien permezz ta’ kewkba li l-Maġi waslu għand Ġesu’. Probabilment dawn kienu xi nies studjużi jew tal-inqas familjari mall-istilel. Fil-ħajja tagħna aħna ukoll jista jkollna diversi affarijiet li Alla jużhom biex ikunu għalina ta’ sinjal. Alla jista jinqeda b’xi kelma li jgħidilna xi kollega tax-xogħol jew ħabib tagħna, bl-emozzjonijiet tagħna, b’xi sitwazzjoni li tkun preżenti fil-familja tagħna, bil-mużika, bl-isports, bil-media etċ… biex permezz ta’ dawn l-affarijiet aħna nersqu dejjem iktar qrib tiegħU. Ejjew aħna ukoll, bħal Maġi, inkunu attenti għas-sinjali li Alla jibgħatilna biex inkomplu nfittuħ fil-ħajja tagħna.

“mil-Lvant ġew Ġerusalemm” – Permezz ta’ din il-frażi l-Evanġelista jgħidilna li l-Maġi, malli raw l-istilla, telqu minn pajjiżhom biex jiltaqgħu ma’ Ġesu’, ovvjament bir-riskji kollha li kien jinvolvi vjaġġ. F’dan il-fatt naraw kemm meta l-bniedem isib lil Ġesu’, u jkun dispost li jiltaqa miegħU, jinsa kollox u l-għan uniku tiegħu isir li jiltaqa ma’ Ġesu’. Kemm qiegħdin nirrispondu fil-ħajja tagħna għas-sinjali li qiegħed jurina Alla? Qegħdin aħna nagħmlu l-vjaġġ li nitilqu mill-kumdita’ tagħna biex inservu lill-proxxmu tagħna, biex naqdu dmirijietna b’iktar imħabba etċ… u b’hekk niltaqgħu ma’ Ġesu’? Kuntrarju għall-Magi, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, minkejja li kienu iktar familjari mall-kitbiet tal-profeti u mall-miġja tal-Messija milli kienu l-Maġi, jiddeċiedu li jibqgħu passivi. Minkejja li kienu daqstant viċin, baqgħu ilbogħod minn Ġesu’, qalbhom ma kinitx miftuħa biex tiltaqa miegħU. Jista jkun li aħna ukoll, għalkemm familjari ħafna mall-knisja, għadna ma ltqajniex ma’ Ġesu’?

“telqu lura lejn arthom minn triq oħra” – Il-fatt li l-Magi telqu lura lejn arthom minn art oħra, wieħed jista’ jaraħ bħala simbolu tal-effett fuq il-bniedem meta jesperjenza lil Ġesu’. Meta aħna nagħmlu l-esperjenza ta’ Ġesu’ fil-ħajja tagħna, ma nistgħux nibqgħu għaddejjin fit-triq li nkunu mexjijn fiha. Kristu jġibilna bidla fil-mod kif nħarsu lejn il-ħajja, fil-mod kif niddeċiedu, naħbsu u nitkellmu etċ… Il-ferħ li ġġib il-laqgħa tagħna ma’ Ġesu’ iġġgħelna nagħmlu għażla li ngħaddu minn triq oħra fil-ħajja tagħna.

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s