skopri min hu…Fr. Joseph Zammit osa

joseph-zammit

X’jagħmlek agostinjan?

L-eżempji sbieħ li xrobt minn dawk ta’ qabli. Fuq kollox il-qima spiritwali ta’ Alla li nsibu fl-ewwel versi tar-Regola “Qaddejja ta’ Alla”, għalhekk nagħti valur lit-talb f’imkien wieħed u l-maħfra ta’ xulxin. Il-ħajja flimkien, titlob għożża kbira ta’ l-“ieħor “ hu min hu,  dak li jistqarr il-vers tar-Regola, “qimu ‘lil Alla f’xulxin.”

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

Il-Kontribut li nagħtu hu attiv u hemm ukoll il-kontribut tagħna li hu kontemplattiv. Hemm moviment kemm fl-ispirtu u moviment ukoll ta’ servizzi.

Min hu l-agostinjan għalik?

Nara li l-Agostinjan hu dak l-imsejjaħ għal ħajja magħna li bil-Professjoni Reliġjuża tal-Voti isir parti mill-ħbieb jew aħwa taħt idejal wieħed: li jipproteġu l-egħmil ta’ Alla f’xulxin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s