Skopri min hu…Fr. Leslie Gatt osa

leslie

X’jagħmlek agostinjan?

L-impenn tiegħi biex il-wegħdiet reliġjużi li darba għamilt, ikunu kuljum opportunità biex flimkien mal-aħwa nersaq aktar lejn Alla u lejn l-oħrajn.

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

…aħna msejħa biex naqdu lill-Knisja u allura lill-Poplu t’Alla f’dak kollu li jkun meħtieġ, bil-ħeġġa li kellu Santu Wistin!

Min hu l-agostinjan għalik?

Il-bniedem li ma jgħejja qatt ifittex kif jista’ jħobb aktar lil Alla u lill-poplu tiegħu flimkien mal-aħwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s