skopri min hu…Fr. Alan Scerri osa

 alan.jpgX’jagħmlek agostinjan?

Inħoss li dak li jagħmilni Agostinjan huwa il-mod kif ngħix il-ħajja tiegħi ta’ kuljum fid-dawl tal-Kelma t’Alla manifestata fi ħdan komunitá li tħaddan stil ta’ ħajja partikulari – il-fraternitá. Tiprova ta’ kuljum tgħix din ir-rejalta, tikber fiha u timpenja ruhek fl-ħidma li l-istess ħajja ta’ flimkien titlob minnek.

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

Forsi l-lum aktar min qabel, li tgħix sejħa partikulari toffri sfida, anki jekk fir-rejalta ma hijiex xi ħaġa tant komplessa.  Li tagħraf  ssib lilek innifsek u tikber l-ewwel u qabel kollox bħala persuna, fil-ħajja ta’ flimkien ma ħutek fil-komunita’ u tesprimi dak li inti u li kbirt fih fil-ħidma u l-appostolat li twettaq, huma fl-opinjoni tiegħi l-pern tal-ħajja agostinjana.  

Min hu l-agostinjan għalik?

L-Agostinjan hu l-bniedem li ta’ kuljum bl-għajnuna t’Alla, qed jiskopri s-sabiħ tal-ħajja u s-sabiħ fil-qalb ta’ l-aħwa li jgħix magħhom ħajtu, il-ħidma tiegħu u dak kollu li hu.  U forsi din li minnha nfisha toffri sfida mhux żgħira…..imma l-ħajja mingħajr sfidi x’inhi?  J’alla din l-sfida tal-ħajja nkomplu ngħixuha b’entużjażmu u kuraġġ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s