Min aħna?

Int hlaqtna ghalik O Alla u qalbna ma ssibx kwiet jekk ma tistrihx fik.