imbeżżgħin u magħluqin…

636037141990688898-1508755838_leaving-your-fears-insecurities-behindF’dan il-Ħadd tal-Ħniena Divina l-Evanġelju jippreżentalna tnejn mid-deheriet li Ġesu’ għamel lil diversi persuni wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet.

‘imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa’ –Dak kollu li d-dixxipli kienu ittamaw fih u ghexu meta Ġesu’ kienu għadu magħhom issa bħal donnu kien spiċċa fix-xejn. Il-Vanġelu jibda billi jgħidilna li kienu imbeżżgħin u li kienu magħluqin. Dan huwa fil-fatt fejn twassalna l-biża fil-ħajja tagħna jekk inħalluha taħkimna. Hija tagħlaqna u tipparalizzana!!! Ma nibqgħux nirragunaw, nirtiraw mis-sitwazzjoni diffiċli li nkunu fiha, nagħżlu li ma nieħdux deċiżjoni, u naħsbu li m’aħniex kapaċi. Nibdew niddubitaw jekk fis-sitwazzjonijiet tagħna hemmx qawmien.

‘Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej’ – Din id-dehra ta’ Ġesu’ lid-dixxipli ġabitilhom ferħ kbir. U bir-raġun li ġġibilhom ferħ kbir!!! Dan għaliex indunaw li l-mixja li kienu għamlu ma’ Ġesu’ u l-passjoni li Ġesu’ ġarrab, ma kienux għalxejn, għax hemm il-qawmien. Kemm hu ta’ kuraġġ għalina dan iż-żmien tal-Għid. Huma x’inhuma s-sitwazzjonijiet tagħna fil-ħajja, jistgħu jibdew jagħmlu sens għalina jekk narawhom fid-dawl tal-qawmien mill-imwiet li ġabilna Kristu. San Ġwann jgħidilna ċar fit-tieni qari, ‘min hu dak li jegħleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla?’.

Għalhekk ejjew indawru ħarsitna fuq Ġesu’ irxuxtat u fil-mumenti tat-tbatija ma nħarsux lura imma b’fidi qawwija nibqgħu mixjijn it-triq li twasslna għall-qawmien miegħU.

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s