reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla

landscape-1495031594-two-women-running-along-road.jpgFl-ewwel jum tas-sena il-knisja tiċċelebra l-festa ta’ Marija Omm Alla, privileġġ uniku ta’ Marija. Fit-tieni qari, San Pawl jgħidilna li permezz tat-twelid, l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu’, aħna issa m’għadniex aktar ilsiera iżda ulied. Quddiem dan, wieħed jirrifletti kemm il-bniedem huwa prezzjuż quddiem Alla, tant li għollieħ għall-istat ta’ iben. Alla ma ġiex fid-dinja biex joħdilna xi ħaga, iżda biex jagħtina. Alla m’għandu bżonn xejn minn għandna, huwa l-bniedem li ma jistrieħx jekk ma jsibx lil Alla. Din hi r-raġuni li għaliha Alla sar wieħed minna, biex igibilna il-ħajja ta’ dejjem u b’hekk il-bniedem isib il-milja tiegħu. Għalhekk aħna bħar-rgħajja, mistednin biex niltaqgħu ma’ Ġesu’, biex nagħmlu l-esperjenza tiegħU fil-ħajja tagħna.

Ir-rgħajja kienu waħda mil-iktar sezzjoni ta’ nies imwarrba ta’ dak iż-żmien, iżda minkejja dan Alla jistedinhom biex jagħmlu l-esperjenza tiegħU. Ejjew aħna ukoll, bħar-rgħajja, ma niddejqux nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna Alla Missierna. Ma nħallux id-dgħjufija tagħna, l-iżbalji tal-preżent u tal-passat ifixkluna jew jaqtgħulna qalbna biex niltaqgħu ma’ Ġesu’.  L-importanti għal Alla huwa li illum nkunu lesti li nagħżluħ fuq kollox u fuq kulhadd. Ir-riżultat tal-laqgħa tar-rgħajja mal-Mulej kien il-ferħ, tant li l-Evanġelista jgħidilna li ‘reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla’. Fil-Vanġelu tidher ċara li kull min ħalla lil Alla jidħol fil-ħajja tiegħu, ir-riżultat kien dejjem kien ferħan minkejja li jkun hemm it-tbatijiet,. Huwa dan li Alla għandu x’joffrilna. Il-ferħ!!!

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s