inwitti t-triq

image.jpgF’dan it-tieni Ħadd tal-Avvent, il-knisja tkompli tippreparana għal miġja ta’ Ġesu’ fostna. Fl-ewwel qari, il-profeta Isaija jsemmi li biex inwittu mogħdija għall-Mulej irridu nħottu il-muntanji u l-għoljiet u nordmu l-widien.

X’inhuma l-muntanji, l-għoljiet u l-widien? Għalkemm Isaija seta’ kien qed jitkellem b’mod litterali, il-muntanji, l-għoljiet u l-widien jistgħu ikun preżenti ukoll fil-ħajja tagħna. F’kelma waħda dawn huma id-dunb, dik il-ħaga li lili tifridni minn ma’ Ġesu’, li ttellifni milli nipparteċipa fil-ferħ li Hu jrid joffrili. Sitwazzjonijiet bħal għira lejn min f’għajnejja hu aħjar minni, nuqqas ta’ maħfra, mibegħda, tqasqis fuq il-proxxmu u nistgħu nibqgħu insemmu. Dawn huma kollha realtajiet li ilkoll kemm aħna; saċerdoti,partijiet, familji, etc… nesperjenzaw fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Xi kultant nistaqsi lili nnisfsi, ‘Taħseb li dawn l-affarijiet ħa jġibulek il-paċi?’ Nazzarda ngħid li xi drabi r-risposta tkun  ‘iva’ u r-raġuni hija għaliex nibqgħu nagħmluhom bla ma naħdmu biex naqtgħuhom, bir-riżultat tagħhom ikun dejjem dwejjaq u vojt kbir internament.

Għalhekk Ġesu’ f’dan l-Avvent qed jistedinna biex b’fidi qawwija nintelqu f’idejH, nippreżentawlu l-muntanji tagħna u l-widien tagħna, ħalli jibdlilna d-dnub tagħna f’mogħdija ħelwa biex minnha jgħaddi Hu, flimkien ma’ diffikultajiet li niltaqgħu magħhom, imma ukoll jimlina b’ħafna paċi li jimla lil qlubna, bħalma jgħid is-salmista, ‘il-Mulej is-sliem ixandar għal dawk li jafdaw fih’.  Hija okkażjoni oħra għalina biex bħalma jgħid San Pawl, ‘ninżgħu l-bniedem il-qadim u nilbsu l-ġdid’.

Ikun Avvent vojt jekk jiena ma nieqafx ftit u neżamina ftit lili nnfisi u nagħmel stock take tal-ħajja tieghi. Iċ-ċelebrazzjonijiet liturgici ta’ dawn iż-żminijiet inrendihom sempliċiment reċta, rutina bla sens li wara li tgħaddi ninduna li ma tkun wasslitni imkien u li ma kienux ta’ valur aktar mill-pastizzi, il-pizza, l-inbid u mitt haga ohra li nkunu kilna u xrobna f’dawn il-jiem. Naħseb inkunu tilfna opportunita’ sabiħa jekk jiġri dan.

Għalhekk nitħeġġu biex f’dan iż-żmien nakkumpanjaw lil xulxin fit-tħejjija tagħna għall-mogħdija tal-Mulej u flimkien nistennew ferħana il-miġja tas-Salvatur tagħna b’ħafna fidi, tama u mħabba.

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s