Rieqed?

Advent+1-2017.png

Nhar il-Ħadd li ġej il-Knisja tagħti bidu għaż-żmien tal-Avvent, żmien fejn aħna l-insara niċċelebraw it-twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu iżda ukoll aħna mħeġġin biex f’dan iż-żmien naħsbu fuq u nħejju lilna nfusna għat-tieni miġja ta’ Ġesu’ dik fl-aħħar tad-dinja.

F’dan l-ewwel Ħadd tal-Avvent, il-knisja tippreżentalna silta fejn Ġesu’ qiegħed iħejjijna propju għal dan iż-żmien. Aħna bħall-qaddejja fis-silta, ilkoll għandna r-responsabiltajiet tagħna, kull wieħed skond l-istat tal-ħajja tiegħu.

Tajjeb li nagħmlu ħilitna kollha biex naqduhom bl-ikbar imħabba u mill-aħjar li nistgħu biex meta jasal Sid d-Dar isibna nishru u b’hekk niksbu il-premju ta’ dejjem. Tkun ħasra għalina li jigi Sid id-Dar u jsibna reqdin għax dan ifisser li nkunu tlifna ċ-ċans li niktbu storja sabiħa bil-ħajja tagħna. Madakollu jista jiġri li xi drabi, minħabba diffikultajiet li aħna niltaqgħu magħhom, naqtgħu qalbna u naqbdu lilna nfusa reqdin u għalhekk ma nkunux qed nagħmlu dak li hu mitlub minna.

Nistgħu inkunu rieqda u allura indifferenti, f’ħafna sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna. Reqdin għal nies li huma mwarrbin u jinsabu weħidhom anke membri tal-familja tiegħa, reqdin għal min jixtieq jiftaħ qalbu maghna imma ahna qatt m’għandna ċans, reqdin għal min hu nieqes mill-bżonnijiet basiċi ta’ kuljum, reqdin għal min qed ibati min xi inġustizzja, reqdin għall-vuci t’Alla f’hajjitna u hafna sitwazzjonijiet oħra.

Minkejja kollox m’għandniex inħallu d-diffikultajiet jaqtgħulna qalbna jew iwqaffuna, iżda għandna dejjem nittamaw fl-għajnuna Alla, Hu li qatt ma jħallina waħedna. Għalhekk nagħmlu kuraġġ u nimpenjaw ruħna fl-imħabba tagħna lejn Alla u lejn il-proxxmu u b’hekk meta jiġi Sid id-Dar isibna nishru.

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s