Il-festa

high-quality-customized-summer-men-singleIl-festa tat-tieġ hija t-tixbiha tal-laqgħa tal-imħabba bejn Alla u l-poplu ta’ Iżrael. L-għarus huwa Kristu u l-għarusa hija l-umanità kollha (minkejja li jkun hemm mumenti ta’ ġlied, għira, gwerer eċċ, il-Mulej xorta jibqa’ jħobbha).

l-ikla/mejda tirrappreżenta l-ferħ ġenwin tas-saltna t’Alla. Is-saltna t’Alla fil-Bibbja m’hiex ippreżentata bħala kappella fejn tmur titlob, fejn kulħadd jitlob bil-kwiet jew f’xi kunvent fejn hemm is-skiet u s-silenzju…imma hija ikla fejn kulħadd jiltaqa’ u jitkellem…kulħadd jieħu gost flimkien.

Aħseb fil-ħajja tiegħek mumenti fejn ħadt gost, fejn ħassejtek milqugħ/a, fejn kont komdu/a

Il-qaddejja li jistiednu n-nies għat-tieġ huma maqsumin fi 3 gruppi:

  • l-ewwel żewġ gruppi huma l-profeti sa’ Ġwanni l-Battista – kienu dawk li ppruvaw jippreparaw lil poplu Lhudi biex jilqa’ lil Kristu…imma ma kienux ta’ suċċess dejjem.
  • l-aħħar grupp jirrappreżenta lil appostli u lilna li konna ftit iktar ta’ suċċess..

Għandi x’nagħmel!

L-ewwel grupp ta’ mistednin ma kellhomx qalb miftuħa biex jiċċelebraw il-festa tat-tieġ…kienu mehdijin fuq xogħolhom.. ix-xogħol kien kollox għalihom, ħasbu li għandhom kollox fil-ħajja mingħajr problemi. Jirrappreżentaw il-kapijiet tal-Lhud għax kienu jaħsbu li l-istruttura reliġjuża kienet tipprovdilhom ċertezza u sigurtà quddiem il-bnedmin u quddiem Alla. Meta nkunu mimlijin bina nfusna u jkollna kollox, ma jkollniex post għall-imħabba t’Alla.

Kulħadd mistieden

Dawk il-mistednin li kienu f’salib it-toroq jirrappreżentaw il-popli tad-dinja kollha, kemm ‘it-tajbin’ u anke ‘ħżiena’. San Mattew fl-Evanġelju tiegħu jagħti importanza lil poplu t’Alla hu kif inhu… dawk li jiffurmaw parti mill-knisja mhumiex perfetti, permezz tal-Komunità nisranija, aħna nkomplu ninbnew u ninfetħu għall-grazzja t’Alla.

Hija stedina għalina lkoll biex inħallu l-bibien tal-knisja miftuħin u nilqgħu lil kulħadd – nifhmu iktar id-dgħufijiet tagħna kif ukoll tal-oħrajn.

Il-mistieden li mhux liebes sew!

Minn daqstant nies li ġew mit-toroq lilu ra! Huwa mod kif permezz ta’ din l-osservazzjoni min qiegħed jisma l-parabbola jinħasad. Hawnhekk l-ilbies mhux jirreferi għall-ilbies proprja imma għal mod ġdid tal-għixien – permezz tal-festa tat-tieġ, permezz tal-laqgħa mal-Mulej fil-ħajja ma nistgħux nibqgħu nilbsu l-ilbies li kellna qabel – hija opportunità biex nibbażaw ħajjitna fuq valuri nsara mhux nraqqu l-pannu bil-qara aħmar!

Hemm ilbies ieħor li jista’ jkun li xi drabi nilbsu – ikollna wiċċ daħkan u tbissima tal-plastik – nilbsu ħbiberija falza.

Nixtieq inkun ħabib t’Alla, basta nibqa’ ngħix kif irrid jien….Dan jista’ jkun il-mod kif nirraġunaw b’mod uman, imma illum il-Vanġelju qiegħed jistedinna biex nilbsu lbies ġdid…

Lest li tkompli tilqa’ l-istedina u l-isfida tal-Vanġelju?

fr. Terence Spiteri osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s