dik tiegħi!

89916348.jpg

Is-Sid tal-għalqa huwa l-Mulej u l-għalqa hija Israel, il-bdiewa huma l-kapijiet tal-Lhud, il-qaddejja huma l-profeti li marru jippruvaw iwasslu l-messaġġ ta’ ġustizzja u paċi f’diversi żminijiet fl-istorja tal-Bibbja, l-iben huwa Kristu li keċċewh u salbuh ‘il barra mill-Belt (mill-ħitan ta’ Ġerusalemm)

Il-ħajt tas-sejjieħ kien iservi biex jipproteġi d-dielja minn xi annimali salvaġġi kif ukoll minn xi ħallelin li jippruvaw jisirqu.

It-torri kien iservi biex tara jekk hux ġejjin xi ħallelin kif ukoll bħala post fejn il-ħaddiema jistkennu.

Kien normali ħafna dak iż-żmien li s-sid tal-għalqa jitlaq f’post ieħor u jħalli l-għalqa f’idejn il-bdiewa minħabba s-sitwazzjoni perikoluża tal-post. Is-sid kien jiftiehem mal-bdiewa biex iħallsuh: bil-flus, ammont fiss ta’ frott irrilevanti kemm tkun għamlet frott jew inkella persentaġġ tal-frott.

Esperjenzi ta’ maturità

Il-parabbola hija indirizzata għall-qassisin u l-anzjani Lhud li huma meqjusin bħala dawk li ma jaċċettawx it-tagħlim ‘ġdid’ ta’ Kristu.

Kemm għixt esperjenzi ta’ maturità u żvilupp fil-ħajja personali tiegħek? Huma dawn l-affarijiet li jkomplu jgħinuna ninfetħu għal frott fil-ħajja tagħna.

Il-parabbola tkellimna fuq Alla:

  1. Alla li jafda fil-bniedem – iħallih fir-responsabbiltà u l-libertà…ma jibqax għassa fuqu
  2. Alla li għandu paċenzja – jibgħat diversi qaddejja (messaġġiera). Fil-ħajja tagħna l-Mulej ukoll jipprova jkellimna b’diversi modi.
  3. Alla li jiddeċiedi – fl-aħħar tal-parabbola naqraw li s-Sid qabad u ta l-għalqa lil xi ħaddieħor li jista’ jagħmel il-frott minnha.

Il-parabbola tkellimna fuqna (fuq il-bniedem)

  1. Il-libertà fil-ħajja tagħna: Alla mhux xi ħadd li qiegħed jiddettalna x’nagħmlu imma jħallina fil-libertà li nagħżlu dak li rridu fil-ħajja tagħna. X’ser nagħżel? Il-Mulej ħalla l-għalqa f’idejna u aħna l-bdiewa li qegħdin nieħdu ħsieb id-dielja. Kif qegħdin nieħdu ħsiebha? Qegħdin ngħixu u nagħtu kas ta’ xulxin? Kif qiegħed nieħu ħsieb l-ambjent li ngħix fih, il-ħajja tiegħi u t-talenti li l-Mulej tani?
  2. Ppreparati: l-għalqa kienet mgħammra b’kollox. Alla ma jagħtinix biss il-missjoni u daqshekk imma jipprovdilna l-affarijiet li bihom nistgħu nwettquha – bħat-talenti u l-għajnuna tiegħu flimkien mal-esperjenzi li jgħaddina minnhom.

fr. Terence Spiteri osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s