unfinished symphony

schubertUnfin03

L-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd ikompli mas-silta tal-Ħadd li għadda. Il-Ħadd li għadda rajna l-ewforija tad-dixxipli u ta’ Pietru fejn raw li Ġesù huwa l-imgħallem, il-ħabib u l-Messija tant mistenni f’Israel. Min jaf kemm kien mument ta’ eċitament għalihom. U Ġesù wkoll ta r-responsabiltà lil Pietru u lid-dixxipli. Pietru – il-blata li ma tiċċaqlaqx – jiġifieri fuq xiex tinbena l-Knisja.   Kien mument ta’ ferħ, għaliex huma kienu qegħdin jistennew Messijah – glorjuż u Sultan qawwi u għalhekk kienu qed jaħsbu li ser ikollhom sehem mill-glorja tiegħu u mill-privileġġi li jista’ jkollhom.

Imbagħad ħabta u sabta – XOKK…u naraw dak li qalilna Ġesù permezz tal-Evanġelista – nerfgħu Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum. Min jaf x’xokk kien dak. Doċċa kiesħa. Min jaf kif ħassewhom konfusi u mħawwda…U hawn tiġa l-protesta ta’ Pietru…Pietru jiġbdu lejh u jipprotesta.  U Pietru ħaseb li ser jikkonvinċih. Imma Ġesù uża kliem iebes…Itlaq minn quddiem ja xitan. U Pietru min jaf kif ħassu – speċi – mela l-ewwel qalli jiena l-blata u issa xitan u ostaklu għall-missjoni tiegħu…X’qed jipprova jgħid? Ma nista nifhem xejn..

Quddiem din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew wieħed jista’ jistaqsi, x’inhu l-kristjaneżmu? Huwa xi prodott iddisinjat b’mod sew għal konsumatur, li fih tista tagħżel?  Jekk naħsbu ftit u naraw din is-silta tal-lum, naraw li ma huwiex hekk. Li tkun nisrani jfisser

  • Huwa relatat mad-dixxiplulat, li tkun dixxiplu
  • Huwa marbut mal-komunità
  • Li tagħmel ir-rieda tal-Missier fis-sema

Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja

U xi jrid iffiser biha din Ġesù?

Nerfgħu s-salib tagħna ta’ kuljum, niċħdu lilna nfusna biex insibu ħajja aktar profonda

  1. Naċċettaw lil t-tbatija hija parti mill-ħajja tagħna. Li fil-ħajja jkun hemm il-frustrazzjoni, disappunti, mard, inġustizji, dwejjaq, etc…li naċċettawhom mingħajr qrusa.
  2. Li quddiem din il-qrusa ma ngħadduhiex lil oħrajn. (hawn mhux insemmi li wieħed jaqsam dak li għaddej minnu – imma qed nirreferi għall-qrusa fina u l-vendetta)
  3. li naċċettaw mwiet ieħor qabel dak fiżiku biex verament insibu l-ħajja vera…Il-mewt li naħseb li jien l-aħjar, l-egoiżmu, il-look at me, etc. Nsemmu dan il-mewt tagħna, u nħallu dak li huwa mejjet fina biex nirċievu spirtu ġdid ta’ ħajja ġdida.
  4. Li għandna nistennew il-Qawmien għaliex hawnhekk fil-ħajja s-sinfoniji kollha mhux ser ikunu lesti. Għalhekk naċċettaw biex ngħixu f’din l-“unfinished symphony”
  5. Li nkunu miftuħa għas-sorpriżi t’Alla – il-ħin kollu.
  6. U li għal Alla xejn ma hu impossibli, fejn Alla huwa ikbar minn dak li aħna nimmaġinaw bħala bnedmin. U għalhekk ma nirriduċux lil Alla għall-imaġinazzjoni limitata tagħna.

fr. David Cortis osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s