Fejn int Mulej? Minn fejn għaddejt?

img_4384.jpgFejn int Mulej? Minn fejn għaddejt? – hekk hu l-ewwel qari u t-tema ta’ dan il-Ħadd.Dixxipli li qegħdin jikkumbattu baħar qawwi u rħieħ qawwija. Hija parabolla għall-Knisja innifisha, irrapreżentatha mid-dixxipli fl-għajja tagħhom mdawwra ma’ rjieħ u mewġ għoli. U dan joħloq ħafna biża’ u anzjeta.  Imbagħad f’mument jersaq Ġesù jimxi fuq il-baħar. Il-baħar fi żmien il-Bibbja huwa xi ħaġa mniġġsa, huwa xi ħaġa tal-biża, xi ħaġa mistkerħa. Li Ġesù jimxi fuqu jfisser li huwa għandu aktar qawwa mill-biża’ tal-baħar.  Imma quddiem dan kollu d-dixxipli iktar jħossuhom imbeżża u jwersqu lil huwa fatat.

U f’dak il-ħin ikun hemm vuċi li tgħid – Kuraġġ! Jiena hu! La tibżax. Jien hu – ego eimi – l-istess kliem li uża lil Mose fis-sigra taqbad.

Pietru jirrispondi u Ġesù jgħidlu “EJJA”…imma l-biża għalqitu fih innfisu u beda jereq… “Mulej, salvani!” hija l-għajta li ħafna nsara jibku matul is-snin quddiem id-dinja u dak li jkun għaddej.

Ġesu ma hux fuq id-dgħajsa, imma f’ambjent ostilli li ħafna drabi nibżgħu nidħlu u ninħbew fis-sigurtajiet tal-Knisja tagħna. Huwa sinifikanti lil Ġesù nsibuh barra d-dgħajsa f’nofs il-maltempata, fid-dinja. U hemmhekk irridu immorru biex niltaqgħu miegħu, minkejja l-perikli. Ħafna drabi, aħna l-insara nqattaw wisq ħin fis-shelter tad-dgħajsa, nieħdu ħsieb lilna nfusna u ninjoraw lil dawk li qegħdin f’baħar imqalleb li għandhom bżonn  jisimgħu l-kliem tal-ħajja, ta’ tama, u ta’ inkoraġġiment.

Għalhekk aħna nistgħu nsibu lil Ġesù fid-dgħajsa meta aħna lesti li noħorġu mill-kumditajiet tagħna, u biex insibuh fid-dinja, dak il-post fejn l-inqas nistennew u fejn huma ostili għal viżjoni nisranija

Bħal episodju ta’ Elija – ma hux fil-muntanja, fir-riħ, fit-terremot, fin-nar imma f’ħoss ċkejken ta’ żifa u hemm Elija jinduna li qed fil-preżenza tal-Mulej. Ġesù jmiss l-uċuħ tagħna b’żiffa ħelwa kuljum imma aħna tant aħna megħdijin bil-ħafna rjieħ, bit-teremotti u bin-nar fil-ħajja tagħna li jġibu attenzjoni u biża li ma nindunawx biż-żiffa ħelwa tiegħu.

fr. David Cortis osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s