lest titla’ l-muntanja?

IMG_20170803_192016.jpgGħalfejn jitilgħu fuq il-muntanja?

San Mattew ma jgħidilnix għalfejn Ġesù flimkien ma’ Pietru, Ġakbu u Ġwanni jitilgħu fuq il-muntanja, bħal donnu l-importanti li joffrilhom din l-esperjenza qawwija.

Għalfejn Ġesù jitla fuq il-muntanja mad-dixxipli?

Nistgħu nobsru li Ġesù hawnhekk xtaq jitlob…jara li dak li qiegħed jagħmel huwa parti mir-rieda l-pjan t’Alla. U nistgħu ngħidu li f’din l-esperjenza jgħix l-imħabba t’Alla permezz tal-viżjoni tal-profeti (Mose u Elija) flimkien mal-leħen minn ġo sħaba. Dan kollu jkompli jikkonferma l-pjan li l-Mulej kellu għal Kristu.

Għalfejn id-dixxipli telgħu fuq il-muntanja ma’ Ġesù?

Żgur li kienu maħsudin u imħawwdin wara l-aħbar li rċevew li l-Messija kellu jbati u jmut… imma din l-esperjenza kienet kollha esperjenza ta’ glorja. Kif?

Aħna kollha għaddejna minn mumenti qawwijin fil-fidi tagħna – forsi xi mument ta’ talb, f’xi knisja partikolari, f’xi laqgħa partikolari, f’mumenti fil-ħajja tiegħek. Tiftakar x’kienu dawn il-mumenti ta’ trasfigurazzjoni fil-ħajja tiegħek?

  1. Trasfigurazzjoni – Mument temporanju/mhux għalissa

Mument sabiħ ħafna (trasfigurazzjoni)  – mument wieħed biss…f’daqqa waħda jispiċċa kollox. Fil-ħajja tagħna ngħaddu minn mumenti qawwijin ta’ esperjenza spiritwali, ta’ ferħ u imbagħad bħal donnu nerġgħu niġu lura għan-normal. Pietru mimli ħeġġa jixtieq jibni t-tined imma f’dak il-mument l-importanti kien li jgħix il-mument preżenti u joqgħod ftit kwiet u jiggosta dak li kien qiegħed jgħix.

Jiġrilna li ma nirrealizzawx biżżejjed li dawn il-mumenti (ta’ trasfigurazzjoni) huma biex iqawwuna u jħeġġuna fil-ħajja u l-fidi tagħna ta’ kuljum, bħal donnu nkunu nixtiequ li jkunu ta’ kuljum…imma lkoll nafu li dan ma jsirx, minkejja li d-dinja u s-soċjetà tal-lum tipprova taħrab mis-sagrifiċċji u l-ordinarjetà ta’ kuljum.

2. Trasfigurazzjoni – Mument li l-esperjenza tiegħu tibqa’

Tant kienu kuntent b’din l-esperjenza u b’dak li raw li Pietru xtaq li jibqgħu hemm, bħal donnu ma xtaqx jiċċaqlaq minn fejn kienu. Għalihom kien mument qawwi ta’ komunjoni u relazzjoni personali profonda ma’ Kristu qabel jersaq għall-passjoni.

Is-sħaba tad-dwejjaq/griż tinbidel f’espressjoni sabiħa ta’ kuraġġ u imħabba t’Alla – Dan hu ibni l-għażiż /din binti l-għażiża, li fih/a sibt l-għaxqa tiegħi…

Ġieli għixt mumenti li għinu fir-relazzjoni tiegħek mal-oħrajn, mal-Mulej?

3. Trasfigurazzjoni – tifkira tal-imħabba u l-viċinanza tal-Mulej

Wara din l-esperjenza qawwija, kien wasal iż-żmien li jerġgħu lura għal-ħajja normali. Huma jitħawwdu malli jisimgħu dak il-leħen mis-sħaba u jibżgħu, jaqgħu fl-art. Ġesù f’din l-esperjenza ta’ biża’ jersaq lejhom u jmisshom (dettal żgħir li jsemmi Mattew biss mis-Sinottiċi).

Hawnhekk Ġesù ried jurihom li minkejja li din l-esperjenza tat-trasfigurazzjoni mhux ser tibqa’ għal dejjem, imma hu ser ikun magħhom – ser jakkumpanjahom u jgħidilhom Qumu la Tibżgħux.

X’inhuma dawk il-memorji li jimlewk bil-kuraġġ f’mumenti ta’ dubji u ta’ qtigħ il-qalb?

fr. Terence Spiteri osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s