veduti ġodda

20170517-JamesPizzuto-P5175230.jpg

Ritratt James Pizzuto

Il-mixja li għamlu t-tlett dixxipli għal fuq il-muntanja kienet fiha nfisha diġa esperjenza kbira. Imbagħad kellhom esperjenza aktar qawwija fejn raw lil Ġesù fil-glorja tiegħu. Hemmhekk saru jaru l-identità vera ta’ Ġesù.

Aħna nitilgħu l-muntanja u naraw veduti ġodda. Naraw l-ibliet minn punt differenti. Naraw is-sbuħija kif ma rajniex qabel. Aħna neħtieġu mumenti fejn nitilgħu l-muntanji ‘l hemm mill-ordinarju. Anke permezz tat-talb.

Bħal Ġesù għandna bżonn postijiet fejn nisimgħu l-kliem – int ibni, int binti l-għażiża. Int _____ ibni/binti l-għażiż/a. Nafu li jekk nemmnu verament dan kollu, il-ħajja tagħna tkun sfidata biex ninżlu aktar fil-fond. Kull meta nitilgħu l-muntanja mal-Mulej – nagħmlu l-vjaġġ miegħu, aħna nkunu mibdlula. Kif kull muntanja hija differenti, hekk ukoll kull mument mal-Mulej huwa worthwile.

Kull darba li nitolbu u niltaqgħu ma’ Ġesù, nirritornaw lura d-dar b’żerriegħa tajba – iż-żerriegħa tal-Kelma t’Alla. Il-Mulej jibgħat ix-xita u ż-żerriegħa titla. Tikber u tagħmel il-frott. Nirringrazzjaw ‘l Alla taż-żerriegħa u tax-xita li jibgħatilna, imma wkoll irrid nirringrazzjaw lil Alla tagħna nfusna li ħadna ħsieb din iż-żerriegħa.

Fl-istess ħin niftakru li l-wiċċ ta’ Ġesù idda u kien mimli ferħ u ħajja, kemm f’dan l-espisodju quddiem id-dixxipli, u wkoll fil-Qawmien mill-Imwiet. Imma bejn it-Transfigurazzjoni u l-Qawmien hemm wiċċ ieħor ta’ Ġesù. Mhux daqshekk wiċċ sabiħ...Huwa l-wiċċ sfigurat tat-tbatija, tas-salib, mimli dmija, msawwat, mkasbar.

Din il-kontemplazzjoni tal-wiċċ ta’ Kristu – wiċċ sabiħ u wiċċ sfigurat u mgħobbi bid-dnubiet tagħna, tqawwina biex nibqgħu mexjin f’din il-mixja fil-vjaġġ nisrani. Tinkoraġġina quddiem id-dnubiet tagħna. Tinkoraġġina fil-fiduċja. Huwa dejjem lest li jaħfrilna. Kemm aħna nistaqsuh.

Din il-kontemplazzjoni ta’ wiċċ ta’ Kristu turi li hemm diversi mumenti fil-ħajja, daqqa sbieħ u daqqa koroh – imma l-qawmien huwa l-aħħar kelma – huwa ħajja ġdida, glorja ġdida.

fr. David Cortis osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s