min hu l-hieni?

Blessed-Main.jpgMin hu l-umli?

Il-profeta Sofonija qiegħed jikteb ftit qabel riforma (bidla mir-Re Ġożija) u matul dan iż-żmien kien hemm diversi azzjonijiet moralment ħżiena bħal korruzzjoni, inġustizzji, abbużi tal-poter eċċ… huma kollha sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom illum il-ġurnata fil-ħajja tagħna…esperjenzi diffiċli u li jħallu marka fil-ħajja tagħna.

Illum il-profeta Sofonija qiegħed iħeġġiġna biex infittxu l-ewwel u qabel kollox lil Mulej… hekk jibda l-qari tal-lum: fittxu lill-Mulej ilkoll.. U jien kif qiegħed infittex lill-Mulej? Qiegħed naħdem għall-ġustizzja u l-paċi fejn inkun?

Dan kollu nerġgħu nisimgħuh fl-Evanġelju. San Mattew f’din is-silta jippreżentalna l-beatitudnijiet (forsi kemm-il darba smajniehom u forsi nafuhom bl-amment ukoll). Ġesù li jitla fuq il-muntanja, joqgħod bilqiegħda u jibda jgħallem (allużjoni għal Mosè)

x’inhu l-inhu l-iskop ta’ dawn il-beatitudnijiet?

 1. Iqajmu xewqa għall-ferħ
 2. Isemmu s-sitwazzjoni preżenti
 3. Jipproponu attitudnijiet u azzjonijiet li jgħinu għal-ferħ veru.

Ġesù li jridna lkoll ferħanin, lkoll kuntenti u hienja. U dan jagħmlu bl-imħabba tiegĦu fil-ħajja tagħna.

Fil-beatitudnijiet Ġesù qiegħed jipproponi xi ħaġa li taqleb il-mod ta’ kif naħsbu. F’għajnejna jistgħu jidhru bla sens għax dawk li qegħdin jitilfu ser ikunu ferħanin. Jipproponi l-faqar fl-ispirtu, l-imnikkta, qalbhom ħelwa, dawk bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, dawk li jħennu, li jġibu l-paċi, li huma ppersegwitati..

Status quo?

Dan l-impenn tal-Mulej qrib il-foqra, jagħmilhom protagonisti u mhux imwarrbin bħalma tqishom id-dinja. Hawnhekk Ġesù qiegħed iwassal ukoll messaġġ lir-Rejiet u l-kapijiet li l-irwol tagħhom kien li jaqbżu għal foqra, romol, orfni u dawk kollha li ma kellhomx biex jiddefendu lilhom infushom.

F’dak iż-żmien it-tifsira u r-responsabiltà tar-Re kienet li jaqbeż u jiġġieled għal dawn il-persuni u mhux li jirrispetta l-status quo. Jien bħala persuna li b’xi mod jew ieħor qiegħed fit-tmexxija: tal-familja, fuq il-post tax-xogħol, f’xi għaqda jew grupp eċċ kif qiegħed naqbeż għal dawn il-persuni, kif qiegħed inkun ta’ leħen għalihom?

Ejjew nieqfu ftit fuq dawn il-beatitudnijiet u nirriflettu kif għexnihom jew qegħdin ngħixuhom fil-ħajja tagħna:

 1. Meta kont fqir sirt iktar konxju tal-bżonn t’Alla fil-ħajja tiegħek. Esperjenzi li għaddejt minnhom u ħallewk fqir…
 2. Meta kont imnikket, ħassejt u fhimt iktar lil oħrajn.
 3. Rattab qalbek u ppruvajt tifhem iktar lil persuna l-oħra
 4. Tħabatt u tkellimt kontra l-inġustizzja.
 5. Kont ħanin u ħfirt lil ħaddieħor, anke għax għixt l-esperjenza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni
 6. Kont koerenti fi kliemek u fl-azzjonijiet tiegħek, mhux tgħid ħaġa u tagħmel oħra.
 7. Fittixt il-paċi tal-qalb u l-paċi mal-oħrajn; fil-familja, fid-dinja…
 8. Meta kien hemm min ipprova jwaqqa’ għaċ-ċajt il-valuri u t-twemmin tiegħek.
 9. Meta qlajt tgħajjira minħabba dak li temmen fih.

fr. Terence Spiteri osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s