inti tiġi tfittixna Mulej

what-to-look-for-in-a-seller

 • Nimmaġinaw lilna nfusna fil-preżenza tat-tarbija Ġesù, ta’ Marija u Ġużeppi
  • Sorpriża li naraw li ġew rġiel b’apparenza mill-Lvant
  • Meta jaraw lil Ġesù tarbija jinżlu għarkubtejhom – body language
  • Jagħtuh rigali
   • Deheb – għax re
   • Inċens – għax divin
   • Mirra – passjoni
  • Jitkellmu fuq l-istilla u fuq Erodi
  • U mbagħaq jitilqu mhux minn Ġerusalemm
  • Aħna ma għandnix deheb, inċens u mirra – għandna l-imħabba
  • Ġesù li esperjenza kemm l-aċċettazzjoni tal-għorrief u kemm ir-rejection
 • Żewġ attitudnijiet differenti
  • Jfittxu lil Ġesù
  • Magħluqin għal Alla
  • Aħna qegħdin nfittxu u nixtqu nersqu viċin u jekk aħna magħluqin, għinna Mulej biex ninfteħu biex insibuk. U inti tiġi tfittixna.
 • Attitudnijiet differenti
  • Għorrief = Ġenerużi
  • Erodi = selfish, għax ried it-tron għalih – jippretendi li huwa ġust – il-ħsibijiet tiegħu ma kienux dak li qal bil-kliem imma biex jittrikja lill-għorrief. Il-problema ma kientx Ġesù. Il-problema kien huwa innifsu. Kien qed jigdeb. Il-verità ma kientx hemm.
  • Għorrief =tawh rigali
  • Erodi = qatel it-tfal subien taħt is-sentejn
  • Għorrief = kienu lesti li jpoġġu l-enerġija u t-tajjeb fil-ħajja
  • Erodi = ma kienx ferħna
  • Mulej għinna li jkollna attitudni sabiħa lejn il-ħajja, li nagħtu, nieħdu hsieb
 • L-Għorrief kienu mbierka
  • Ngħatatilhom stilla
  • Fid-dlam ta’ din id-dinja kollha kemm aħna ngħatatilna għajnuna fil-vjaġġ tagħna
  • Permezz tas-sbuħija, tal-kelma t’Alla, tal-ispirtu
  • Nirringrazzjaw tal-istellel li jagħtina
 • Meta waslu Ġerusalemm, l-istilla ma baqgħatx tidher
  • Staqsew l-għajnuna u l-parir ta’ Erodi
  • Xi drabi nistaqsu meta nkunu fid-dlam
  • L-mistoqsija tagħna tkun ta’ xhieda għall-oħrajn – għaliex qed nfittxu u ninżlu fil-fond
  • Għal Erodi ħawditu, ngħalaq minflok infetaħ
  • Meta naraw id-dalma madwarna, nafu li Ġesù qiegħed hemm – jkun meħtieġ dawl żgħir bħal ta’ kewkba. Imma rridu nfittxu dawk id-dawl żgħir, dik it-tama.
 • Il-Maġi għamlu vjaġġ
  • Ma għamlux biss fil-qalb imma mill-paganiżmu għal qima ta’ Ġesù bħala Salvatur
  • Ma kienux Lhud imma persuni li jaqraw l-istilel
  • U dawk li jaqraw l-oroskopju? – Min huwa fil-kontrol tal-ħajja?
  • Vjaġġ twil ta’ xi 3 xur – simbolu ta’ inward journey li għamlu fil-qalb.
  • Aħna wkoll għandna vjaġġ. Nafdaw fil-ħniena u l-grazzja t’Alla. Għandna fuq il-vjaġġ. Ma wasalnix.
  • Kulħadd jista’ jasal għand Ġesù.
 • Ġesù li ġie għall-kulħadd
  • Revelazzjoni u manifestazzjoni
  • Uħud ċaħdu lil Ġesù u lill-Knisja
  • Imma l-maġi huma ta’ eżempju għalina.

fr. David Cortis osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s