skopri min hu…Fr. George Bezzina osa

gorg-bezzinaX’jagħmlek agostinjan?

Li ngħix l-Evanġelju u l-eżempju tal-ewwel insara li flimkien u kollox kien tal-aħwa, taħt ir-Regola ta’ Santu Wistin u l-Kostituzzjonijiet tal-Ordni.

Kif tara l-kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum?

Il-Ħajja tal-aħwa fejn wieħed jara f’ħutu r-reliġjużi x-xbieha t’Alla bil-ħsieb ta’ dak li skont Santu Wistin għandna niftakru u dejjem nixtiequ, il-ħaġa waħdanija li hu Alla fis-Saltna tiegħu.

Min hu l-agostinjan għalik?

Hu dak li jnissel fih l-Ispirtu li bih għex Santu Wistin u l-Qaddisin u l-beati ta’ l-Ordni tagħna.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s