skopri min hu…fr. Pierre Desira osa

pierre.jpg

X’jagħmlek agostinjan?

Kien l-ispirtu komunitarju li laqqagħni mal-Agostinjani u ma’ Santu Wistin. Kien ambjent sabiħ u familjari, ambjent seren u qaddis. Dak li sibt fil-komunitajiet Agostinjani, f’Malta u barra minn xtutna, kien l-għejxien tal-ideali ta’ Santu Wistin għall-ħajja komunitarja: persuni li jgħixu “ruħ waħda u qalb waħda f’Alla.”

Kif tara l-kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum?

Ġaladarba Santu Wistin għex sekli ilu, f’dinja u fi żmien bil-wisq differenti minn tagħna, tiġi spontanja l-mistoqsija x’inhu attwali mill-ħsieb u l-esperjenza ta’ Santu Wistin. Il-kariżma Agostinjana hi mibnija fuq temi Insara universali u għalhekk għadha attwali anke fid-dinja tal-lum. Aspetti li żgur għadhom validi fi żmienna huma:

– il-ħajja komunitarja: l-esperjenza ta’ persuni li jgħixu flimkien f’armonija, f’għaqda bejniethom u fit-tfittxija ta’ Alla fil-ħajja tagħhom;

– il-ġustizzja u l-paċi: dawn imorru flimkien, għax ma hemmx waħda mingħajr l-oħra;

– l-interjorità: il-bniedem iffittex is-sens tal-ħajja, jfittex il-hena, dawn isibhom mhux billi jitbiegħed minnu nnifsu, iżda bil-maqlub billi jidħol fih innifsu u għalhekk il-ħtieġa tal-interjorità; din it-tfittxija tas-sens fil-ħajja, kif ukoll it-tfittxija tal-hena, hi t-tfittxija ta’ Alla; fi kliem Santu Wistin il-bniedem “isib il-mistrieħ u l-hena ta’ ħajtu meta jsib lil Alla”;

– it-tema teoloġika tal-grazzja: Alla li jagħti l-grazzja (għotja b’xejn, għotja li mhix dejjem hi mistħoqqa u għotja li ġieli wkoll lanqas ma hi mitluba) sabiex il-bniedem jerġa jibda mill-ġdid fil-ħajja tiegħu; il-grazzja hi l-għajnuna li Alla jagħti lill-bniedem sabiex jegħleb id-diffikultajiet fil-ħajja.

Min hu l-agostinjan għalik?

L-agostinjan hu dik il-persuna li timxi fuq il-ħsieb u l-passi ta’ Santu Wistin, li tgħix il-kariżma Agostinjana. Għalhekk l-Agostinjan hu dik il-persuna li tgħix l-interjorità, tgħix f’armonija ma’ persuni oħra, tipprattika l-ġustizzja u tistinka għall-paċi, tfittex lil Alla, u  tintelaq f’idejn Alla.

Hi persuna mmxenqa għall-Alla, tħobb l-Alla u hi maħbuba minn Alla.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s