vjaġġ mis-suppervja għall-umiltà…

istock_000019357627xsmall.jpg

Hemm vjaġġ li kollha kemm aħna għandna nagħmlu – dan huwa l-vjaġġ li mis-supervja ngħaddu għall-umiltà.

Ħa naraw aspett li wkoll rajnih fl-Evanġelju – il-farizew li jafda fih inifsu li huwa tajjeb u fl-istess ħin imaqdar lil ħaddieħor….Iċċentra fuqu inifsu li huwa biss tajjeb u jiġġudika lil oħrajn b’mod negattiv fuq bażi esterna…Imma Alla jħares lejn il-qalb u jara stampa differenti. Kemm jiġrilna li kważi nixxukjaw ruħna meta niskopru li persuna hija differenti mill-istampa negattiva li kelli tal-ewwel  impressjoni tiegħi.

Kemm jiġri li drabi jkollna element ta’ difiża fir-relazzjonijiet tagħna ma’ xulxin. Xi drabi ma nħallux li ħaddieħor jara kif naraw lilna nfusna. Drabi oħra niltaqgħu ma xi ħadd li nkunu open ħafna u nkunu nafu li ser inkunu aċċettati.

Umiltà, umiljazzjoni, low self-esteem: ħafna drabi f’moħħna u fis-sentimenti tagħna nħawdu dawn il-kunċetti. Fil-passat, l-umiltà kienet milqugħa mill-umiljazzjoni  – xi ħaġa li għamlet tant ħsara.  Ukoll xi drabi low self-esteem – l-għerq ta’ ħafna problemi u addictions – kienet tkun mħawdha mal-umiltà. Umiltà veru huma eżerċizzju ta’ verità fuqna nfusna. Jekk aħna qegħdin saqajna mal-art fl-eżistenza tagħna, imbagħad irridu nkunu onesti f’appraisal tagħna li filwaqt li naffirmaw it-tajjeb tagħna, nirrikonoxxu bil-kuraġġ id-djugħfija tagħna. Umiltà tmur ma li aħna umani. Għalhekk naffirmaw id-doni li għandna, niffirħu bihom, u nkunu onesti u nkunu nafu l-istorja kollha u mhux biċċa. Kif jgħid Santu Wistin – tlett affarijiet huma meħtieġa għal vjaġġ – l-ewwel l-umilta, it-tieni l-umilta, it-tielet l-umilta…u l-umilta li tirrikonoxxi dak li int.

Umiltà – il-qdusija ma hix xi ħaġa li tiksibha fuq il-prattika perfezzjonista tiegħek u magħluqha mill-oħrajn – imma għall-kuntrarju hija ħajja mgħejxa f’solidarjetà mal-batut.

Alla jippreferi l-umiltà, fejn hija kundizzjoni biex nesperjenzaw il-ħniena li tiġi biex timla’ l-vojt tagħna. Jekk it-talba tas-supperv ma tasalx fil-qalb t’Alla, l-umiltà tal-fqir tiftaħ il-qalb beraħ. Alla jħobb l-umli. Quddiem qalb umli, Alla jiftaħ beraħ il-qalb tiegħu. Narawha din ukoll fl-episodju tal-Verġni Marija fil-Magnificat.

Mhux ħareġ biex jitlob lil Alla, imma ma marx biex jitlob lil Alla, imma biex jfaħħar lillu nnifsu – S. Wistin.

Lil dawk miżżewġin friski jew li ser jiżżewġu fi ftit xhur oħra, nħeġġuhom biex jersqu ta’ spiss lejn it-talb, biex jinbnew fi Kristu, biex ikunu familji nsara mimlijin bl-imħabba tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.

fr. David Cortis osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s