skopri min hu…Fr. Constantino Borg osa

Constantino.jpg

X’jagħmlek Agostinjan?

F’dinja individwalista li llum teżisti huwa wisq aktar importanti l-kliem ta’ Missierna Santu Wistin li huwa ħa mill-Atti tal-Appostli: “KEMM HU TAJJEB LI L-AĦWA JGĦIXU FLIMKIEN”. Kull fejn kont din kienet u għadha l-preokkupazzjoni kontinwa tiegħi. 

Kif tara l-kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum?

Bħal Santu Wistin, għandna ninkoraġixxu lil min jinsab fi triq tal-verità u niġru bla waqfien  wara dawk li għadhom aljenati għat-tagħlimm ta’ Ġesù

Min hu l-agostinjan għalik?

Għalija tkun tassew Agostinjan jekk verament tħares lejn il-bżonnijiet spiritwali, intellettwali, materjali, umanitarji u soċjali tad-dinja llum. Din kienet il-preokkupazzjoni ta Missierna Santu Wistin u hekk għandna nkunu aħna wkoll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s