skopri min hu… Fr. Deo Debono osa

Deo.jpg X’jagħmlek agostinjan?

 Li ngħix qalb waħda u ruħ waħda kemm fil-post fejn jien assenjat li naħdem pastoralment imma aktar u aktar fil-komunità fejn ngħix u fil-familja Agostinjana madwar id-dinja, fejn xejn mhu tiegħi imma ta kulħadd, fejn it-tfittxija għall-verità tħeġġeġ fil-qalb tagħna.

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

F’dinja li temmen ħafna f’dak li tara u dak li tista tmiss, il-kariżma tagħna l-Agostinjani tfakkarna fl-imħabba li mhix xi ħaġa li tara jew tmiss iżda li tesperjenzaha. Din it-tifkira fl-imħabba ddawrilna ħarsitna lejn Alla li hu imħabba u verità u tħeġġeġ fina it-tfittxija għal dak li jagħmilna verament ulied Alla.

Min hu l-agostinjan għalik?

LAgostinjan huwa dak li dejjem ifittex li jħobb, li jxerred l-imħabba u li lest jilqa kull sagrifiċċju biex iwassal il-verità waħdanija li hi l-imħabba infinita ta’ Alla.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s