San Eżekjel Moreno

st__ezekiel_moreno_by_tycho101-d62p47w.jpg

Twieled fir-raħal t’Alfaro f’Navarra fi Spanja fl-1848. Bħal ħuh, Eżekjel ingħaqad mal-Familja Agostinjana tar-Rekolletti. Wara ftit ta’ żmien Moreno flimkien ma’ 17-il saċerdot oħrajn intbagħtu fil-Filippini fejn ġie ordnat saċerdot fl-1871. Fil-Filippini wettaq l-ewwel ħidma tiegħu pastorali bħala saċerdot Agostinjan, li damet madwar 15-il sena.

Fl-1885 waqt il-kapitlu provinċjali (laqgħa li fiha l-provinċja tiltaqa’ biex tiddiskuti u tippjana l-ħidma tagħha għas-snin li jkunu ġejjin) Eżekjel Moreno sar Pirjol tal-kunvent f’Monteagudo għal tliet snin. Fl-1888 offra biex jerġa jmur jaħdem fil-missjoni pero din id-darba mhux fil-Filippini imma fil-Kolombja. Hawnhekk Eżekjel ħa ħsieb li jerġa jħaddem il-Provinċja ta’ Candelaria billi kien Pirjol Provinċjali ta’ l-istess provinċja. Matul dan iż-żmien ir-reliġjużi Agostinjani tal-istess provinċja bdew il-missjoni tagħhom f’Casanare li bdiet tħalli ħafna frott f’qasir żmien.

Fl-1 ta’ Mejju 1894, San Eżekjel Moreno ġie ordnat vigarju appostoliku ta’ Casanare u sentejn wara isqof ta’ Pasto. Din il-ħidma ġdida ma kinitx faċli għaliex kellu jgħaddi minn diversi esperjenzi koroh bħal persekuzzjonijiet u saħansitra nuqqas ta’ ftehim u ntoppi min-naħa tas-superjuri tiegħu. Pero ta’ Ragħaj tajjeb u fidil tal-merħla tiegħu, Eżekjel ma ddejjaq xejn ipoġġi ħajtu fil-periklu biex isalva u jiddefendi n-nagħaġ tiegħu.

Minħabba polemika li nqalgħet madwar il-persuna tiegħu minħabba li kien sod fil-fidi, waqt il-viżta “ad limina” talab lil Papa Ljun XIII li jirriżenja minn Isqof, iżda l-Papa ma laqax ir-riżenja tiegħu u reġa lura għad-djoċesi tiegħu. Hanwhekk sab quddiem wiċċu gwerra ċivili.

Fl-1905 intlaqgħet minn marda kiefra li ħallietu jixrob il-kalċi tat-tbatija tant li kellu jirritorna lura lejn Spanja. Għalkemm qagħad għal ħafna interventi mediċi, hu rrifjuta dejjem il-loppju ħalli jkun jista’ jsofri t-tbatija li bata’ Kristu. Din l-għażla ħalliet lit-tobba bla kliem.

Minħabba li kien jaf li ma tantx kien għad fadallu ħajja, xtaq li jerġa jirritorna fil-kunvent ta’ Monteagudo fejn hemmhek miet fid-19 t’Awwissu fl-1906. Eżekjel Moreno ġie ddikjarat qaddis fil-11 t’Ottubru 1992 mill-Beatu Papa Ġwanni Pawlu II.

Kwalita’ sabiħa li nistgħu nieħdu minn dan il-qaddis hija l-aspett missjunarju li kellu għal dawk in-nies li kellhom bżonn l-għajnuna tiegħu. Aħna wkoll nistgħu nkunu missjunarji kemm f’Malta kif ukoll barra minn xtutna. Aħseb ftit kif tista’ tkun missjunarju/a int ukoll? Aspett ieħor huwa l-fidi li kellu fil-Mulej; li tidher ħafna kemm meta kien qiegħed jagħmel x-xogħol pastorali fil-missjoni kif ukoll fl-aħħar ta’ ħajtu. Il-ħajja tiegħu ħalliha kollha kemm hi f’idejn il-Mulej u ħallih imexxih Hu. Xi jfisser li tafda fiH? Ifisser li tħalliH imexxik Hu minkejja d-diffikultajiet kollha li nistgħu niltaqgħu magħhom matul ħajjitna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s