għinni biex inxerred il-fwieħa tiegħek

IMG_20160304_201732.jpgGħażiż Ġesù,

għinni biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur.

Fawwar il-qalb tiegħi bl-Ispirtu u l-Ħajja tiegħek.

Idħol ġewwa fija u

ħu kontroll tiegħi nnifsi kollni kemm jien,

b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss.

Iddi minn ġo fija,

kun ġo fija b’mod li

kull persuna li niġi f’kuntatt magħha

tħoss fija l-preżenza tiegħek.

Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili,

imma lilek biss!

Ibqa’ miegħi,

ħalli nsir niddi bħalma tiddi inti;

ħalli b’hekk insir dawl għall-oħrajn.

Id-dawl, o Ġesù, ikun ġej kollu minnek,

xejn ma jkun tiegħi.

Tkun inti li tiddi fuq l-oħrajn permezz tiegħi.

Għalhekk,

ħallini nfaħħrek bil-mod kif inti tħobb l-aktar:

billi niddi fuq dawk ta’ madwari.

Ħallini nxandrek bla ma nitkellem,

mhux bil-kliem, imma bl-eżempju tiegħi,

bil-forza qawwija ta’ dak li jiena nwettaq,

bix-xhieda ċara tal-imħabba li f’qalbi tfawwar għalik. Amen.

 

Il-Beatu John Henry Newman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s