Skopri min hu…il-Kardinal Prosper Grech osa

Prosper

X’jagħmlek agostinjan?

Il-pjaċir li ngħix kif kienet tgħix l-ewwel komunità ta nsara f’Ġerusalemm, li kienu jaqsmu kollox flimkien,  magħqudin f’qalb waħda, jitrejqu bl-Ewkaristija u jżommu il-tagħlim tal-Appostli.

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

Ix-xhieda ta qalb dgħajfa li tistategħleb it-tentazzjonijiet li jiġbduha għall-egoiżmu bil-grazzja t’Alla li niksbu permezz tat-talb tagħna flimkien u l-kontemplazzjoni ta Kristu fi ħdan il-Missier.

Min hu l-agostinjan għalik?

Dak li, bħal Santu Wistin, ifittex il-verità, mixgħul bil-ħrara li jsalva lill-erwieħ u mhux mimli bih innifsu imma biss bl-imħabba t’Alla.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s