Skopri min hu…Fr. Luċjan Borg osa

lucjan 2.jpgX’jagħmlek agostinjan?

Ninsab fil-missjoni li l-Ordni agostinjan għandu ġewwa Kuba. Ngħix ma’ sieħbi, agostinjan mill-Arġentina,  ġewwa d-dar li għandna fil-qalba tal-belt antika, La Habana Vieja,  naqdu poplu li jgħix f’kondizzjonijiet ta’ ħajja materjali u spiritwali ferm diffiċli. Qiegħed hawn naħdem fi Knisja li qiegħda tagħmel kull ma tista’, b’mezzi foqra, biex tibni l-personalita tal-kubani fuq valuri sodi mnebbħa mill-Evanġelju. Hija din ir-realta’ li tagħmilni agostinjan. Ħallejt kollox u gejt hawn, filwaqt li stajt ngħix komdu f’post iehor, biex inkun kollni  ta’ Kristu ħalli bħalu u bħala ġebla ħajja tal-Knisja  nissieħeb b’imħabba disinteressata u mingħhajr l-ebda kumpless ta’ superjorita’ fil-bini tal-bniedem  il-ġdid imġedded fi Kristu ġewwa Kuba. Aħjar minn hekk ma narax, fis-sitwazzjoni preżenti, kif nista’ nkun agostinjan.

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

Kristu huwa l-qofol tal-Kariżma agostinjana. Waqqaf il-knisja biex tkompli l-missjoni tiegĦu fiż-żmien u l-istorja. Il-knisja ma hijiex blokk monolitiku, imma spazju fejn jimirħu diversi forom ta kif wieħed ir-reliġjuż jgħix il-vokazzjoni tieħu u din il-missjoni. Waħda minn dawn il-forom hija l-kariżma agostinjana. L-Agostinjan huwa msejjaħ sabiex jgħix il-komunjoni fil-komunità. Din hija l-kariżma agostijana li tibda titwettaq ġewwa l-istess komunità reliġjuża fejn jgħix l-agostinjan u tinfirex fid-diversi oqsma tal-ħajja umana u nisranija. L-umanità tal-lum hija umanità mfarrka u maqsuma, mibnija fuq il-firda mwellda mill-egoiżmu u mill- interessi personali u  mimlija diskriminzzjoni, inġustizzji soċjali u faqar li joqtlu l-ġid komuni.  Fl-istess ħin, hija umanità li  tixtieq  tkun tassew familja waħda, fejn ħadd ma jigi emarġinalizzat u fejn isaltnu l-verità, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-għaqda mibnija fuq il-vera mħabba.  Liema hija Il-missjoni tal-kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum jekk mhux li tiġġieled kontra dak kollu li qiegħed ifarrak u jifred l-umanità u taħdem biex jitwettqu l-valuri umani u evanġeliċii li jwelldu l-għaqda, il-komunjoni, il-verità, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-imħabba? 

Min hu l-agostinjan għalik?

L-agostinjan huwa persuna fi proċess kontinwu ta maturita’ umana, nisranija u reliġjuża. Magħġun fi Kristu u nnamrat mill-knisja u mill-istess bniedem, filwaqt li jinbena fis-sod permezz ta’  ħajja spiritwali awtentika,  iħares lejn il-ħajja b’ħarsa posittiva u realista fl-istess ħin, dejjem b’għajnejh miftuħa biex b’sens kritiku janalizza s-sitwazzjoni reali tal-eżistenza umana u fuq kollox ħalli  b’qalb  imkebbsa  jaħdem bla waqfien għat-tiġdid tiegħu innifsu, tal-komunità eliġjuża li jgħix fiha, tal-knisja u tas-soċjetà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s