skopri min hu…Fr. Peter Paul Cachia osa

peter paul2.jpgX’jagħmlek agostinjan?

Li ngħix ma’ sħabi li bħali għażlu li jgħixu fuq il-passi ta’ Kristu fuq still ta’ ħajja li ipproponilna kemm S. Wistin u kemm il-Knisja. Flimkien nagħmlu ħilitna biex nitqaddsu u nqaddsu lil dawk kollha li l-Mulej ilaqqgħana magħhom.

 

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

S. Wistin fir-Regola jitlobna biex ma “ngħidux li għandna xi ħaġa tagħna”. Fid-dinja tal-lum dan ifisser li naqsmu ma’ min u fejn min inkunu biex nimlew il-ġuħ tagħhom kemm dak spiritwali u kemm dak materjali, għax ilkoll kemm aħna aħwa fi Kristu.

 

Min hu l-agostinjan għalik?

L-Agostinjan huwa dak li għax huwa konvint li l-proġett tal-ħajja tiegħu hija l-vokazzjoni reliġjuża agostinjana, illum jinsab ferħan u realizzat fil-ħajja. Mid-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja, li ma jonqsu qatt, jipprova ta’ kuljum jaqta’ ftit ward.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s