skopri min hu…Fr. Raphael Abdilla osa

 raphael.jpgX’jagħmlek agostinjan?

is-sejħa li nkun membru minn komunità reliġjuża u li flimkien ma’ ħuti ngħix fil-preżenza ta’ Alla. Inħoss il-bżonn ta’ dan l-ambjent ta’ flimkien biex ngħix il-ħajja tiegħi kkonsagrata u dik saċerdotali. Hawn ġew, fil-kunvent, għandi dan l-appoġġ biex ngħix is-sejħa li għamilli Alla 40 sena ilu.

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum

li turi lill kulħadd li minkejja tant sfidi li qegħdin inħabbtu wiċċna magħhom biex issaltan fost il-bnedmin il-għaqda ta’ bejn kulħadd, aħna dan is-sinjal fid-dinja tal-lum: huwa possibli ngħixu flimkien magħqudin.

Min hu l-agostinjan għalik?

dik il-persuna b’qalbha miftuħa biex tingħata kemm tista’ għal dak li jrid Alla minnha fil-persuni li tgħix u li tiltaqa’ magħhom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s