Augustine of Hippo: The Role of the Laity in ecclesial Reconcilation

 

415AR56e6RL._BO1,204,203,200_.jpg

Ktieb interessanti u b’ħarsa wkoll differenti lejn il-lajċi, u li jista’ jkunu ta’ ispirazzjoni għal Ġublew tal-Ħniena huwa l-ktieb ta’ Joseph Carola, Ġiswita, li kiteb fuq Augustine of Hippo: The Role of the Laity in ecclesial Reconcilation. Huwa ktieb ippublikat fl-2005, wara li Carola ddefenda t-teżi dottorali tiegħu fl-Augustinianum fl-2001. Dan l-istudju, l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu, juri kif Santu Wistin fehem il-lajċi nsara ukoll fil-qsim tal-qawwa li torbot u tħoll lill-midinbin (cf Mt 16,19) (bind and loose).  Carola jindirizza l-korrezzjoni fraterna bejn il-lajċi u wkoll li wieħed iħoll lil ħaddieħor permezz tat-talb, li wieħed jitlob għal midneb.  Carola jeżamina t-teoloġija u l-viżżjoni pastorali ta’ Wistin, f’din il-parteċipazzjoni tal-lajċi fir-rikonċiljazzjoni ekkleżjali. Fil-fatt Carola jsemmi li l-istudju “revealed a spiritual depth to Augustine’s understanding of the laity’s grant of remissive authority which transcends external participation in the liturgical rite and domestic surveillance. The power of the keys which they employed is the power of prayer to effect a change in the being of another. The lay’s faithful’s prayer offered in unison with that of their clergy is, according to Augustine, a true and efficacious means of conversion and reconciliation wrought by God”. (p299). It-talb tal-lajċi maqgħud ma’ dak tas-saċerdot huwa mezz effikaċi u veru għal konverżjoni u r-rikonċiljazzjoni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s