skopri min hu…Fr. Raymond Francalanza osa

raymond.jpg 

X’jagħmlek agostinjan?

Naħseb l-isbaħ ħaġa li ngħożż hi li nista’ naqsam il-vjaġġ ta’ ħajti u l-ħidma pastorali fil-Knisja ma’ sħabi…mhux waħdi!

Il-Kariżma agostinjana fid-dinja tal lum

Nemmen li l-ikbar servizz li nistgħu noffru bħala Agostinjani, hu li nkunu bennejja ta’ komunitajiet..u li nimxu ma kull persuna …anke fid-domandi tagħhom u tagħna. M’għandniex jkollna għaġġla nagħtu tweġibiet…id-domandi għandhom ċertu ritmu fihom infushom…jinħadmu fina nfusna u maż-żmien jagħtu l-frott. Din kienet wara kollox l-esperjenza ta’ Wistin!

Min hu l-agostinjan għalik?

Għalija l-Agostinjan vera hu l-bniedem li jaf li għadu ma wasalx….li hu stess qed jagħmel vjaġġ. Fuq kollox, reliġjuż agostinjan għalija narah li jkun bniedem innamrat ħafna ma’ Alla, mal-ħajja, mal-ħelsien u mal-imħabba. Fil-fond ta’ qalbi nixtieqni li nkunu bħal mara li tkun ‘tqila’…hi xbieha mill-isbaħ din..li nkunu persuni ‘tqal’..b’Alla…‘tqal’ bid-dawl. U l-ferħ! Dan hu li jien ukoll nitħabat ħafna biex nkun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s