Skopri min hu…Fr. Franco Grech osa

franco3

X’jagħmlek agostinjan?

Dak li jagħmilni agostinjan huwa s-sens ta’ komunjoni li aħna l-Agostinjani msejħin biex ngħixu l-ewwel fil-komunitajiet reliġjuzi tagħna, u mbagħad ma persuni oħrajn li l-Mulej ilaqqagħna magħhom fl-appostolat tagħna. Li nkun qalb waħda u ruħ waħda mal-oħrajn fil-mixja lejn Alla. Bħalissa dan qiegħed ngħixu fil-komunita’ agostinjana f’tal-Pieta’ u bħala Chaplain tal-Kulleġġ Santu Wistin.

Kif tara l-kariżma agostinjana fid-dinja tal-lum?

Il-Kariżma agostinjana hija dejjem attwali għax hija bbażata fuq l-esperjenza umana u spiritwali ta’ Santu Wistin, esperjenza komuni għall-bniedem ta’ kull zmien. Santu Wistin dejjem kien ifittex….ifittex sens fil-ħajja, ifittex il-kuntentizza, ifittex il-verita’, ifittex il-paċi u l-ġustizzja…..f’kelma waħda jfittex lil Alla. Il-frażi famuża tiegħu “Qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistriehx fik” hija verita’ għal bniedem ta’ kull żmien. Santu Wistin induna li kien qed ifittex ‘l Alla barra minnu u li Alla kien ġewwa fih. Ried ifittex ukoll ma’ oħrajn. Għaliex meta ngħixu l-esperjenza li kull wieħed ikollu t’Alla nagħmlu kuraġġ biex inkomplu nfittxuh.  Ried jaqsam din l-esperjenza tat-tfittxija ta’ Alla ma’ oħrajn. L-esperjenza ta’ kull wieħed li jfittex lil Alla, u iktar ma jsibu iktar irid ifittxu, hija esperjenza li ma tistax izomma għalik innifsek, imma trid taqsamha mal-oħrajn fil-komunita’, fil-familja, u fil-Knisja.

Min hu l-agostinjan għalik?

L-emblema ta’ l-aħwa agostinjani hija qalb minfuda bil-vleġġa ta’ l-imħabba t’Alla. Mill-qalb minfuda bl-imħabba ta’ Alla toħroġ fjamma ta’ nhar li tħeġġeġ bl-imħabba ta’ dik il-qalb lura lejn Alla. Din il-qalb minfuda bil-fjamma ħierġa minnha tinsab fuq ktieb li huwa l-Iskrittura Mqaddsa li hija l-Kelma t’ Alla, li biha l-bniedem jidħol f’relazzjoni ma’ Alla u jesperjenza l-imħabba tieghU.

L-agostinjan għalija irid iħabbrek biex bl-għajnuna t’Alla ikun b’mod ħaj din l-emblema agostinjana. Huwa dak li jħalli lil qalbu timtela bl-imħabba t’Alla billi jzomm ruħu f’relazzjoni miegħU. Huwa dak li jħoss qalbu tħeġġeġ bl-imħabba lura lejn Alla, u jagħmel ħiltu biex juri dan billi jħobb lill-proxxmu tiegħu li huwa xbieha ta’ Alla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s